Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Medlemmene i arbeidsgruppen representerer brukerorganisasjoner, regionale helseforetak, fagorganisasjoner og fagmedisinske foreninger. Om lag 30 personer har deltatt med innspill til retningslinjen. En oversikt over deltagerne finnes i kapittel Arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har hatt en god representasjon med hensyn til tverrfaglighet, aktuelle profesjoner og brukergrupper. Gruppen konstituerte seg i januar 2011. Mer informasjon om organisering og metode finnes i kapittel Metode og kunnskapsgrunnlag.

Deltagernes habilitet er vurdert, og det er kartlagt mulige interessekonflikter. Helsedirektoratet har ikke funnet grunn til å trekke deltagernes habilitet i tvil i forbindelse med arbeidet.