Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I dette sammendraget er anbefalingene gjengitt. Anbefalingene er utarbeidet på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap, brukererfaringer, klinisk praksis og erfaringer. Kunnskapsgrunnlaget er beskrevet i retningslinjen i de forskjellige kapitlene som beskriver temaene.

Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) er den metoden som er benyttet for å gradere kvaliteten på de fleste av effektstudiene. Når GRADE er benyttet, er dokumentasjonen beskrevet i kategoriene høy, moderat, lav og svært lav kvalitet . I kapittel Metode og kunnskapsgrunnlag. beskrives metoden for kunnskapsbaserte retningslinjer.

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget er den enkelte anbefalingen kategorisert som sterk eller som svak/betinget:

 • En sterk anbefaling i retningslinjen medfører sannsynligvis at de fleste pasienter ønsker det anbefalte tiltaket. Helsepersonell vil i høy grad mene at pasientene bør få tilbud om tiltaket. Disse anbefalingene benytter formuleringen anbefaler.
 • En svak/betinget anbefaling kan medføre at de fleste pasienter vil ønske det anbefalte tiltaket, men noen vil kanskje ikke ønske det. Helsepersonell bør være forberedt på å gi pasienter tilstrekkelig informasjon, slik at de kan ta en informert beslutning. Disse noe svakere anbefalingene benytter formuleringen foreslår.

Anbefalinger som har bakgrunn i andre nasjonale faglige retningslinjer og vedtatte screeningprogrammer, er ikke kritisk vurdert på nytt. Her henvises det til gjeldende anbefalinger.