Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Screening for depresjon

Det foreslås ikke screening for depresjon i barselperioden.
Dokumentasjon: Svært lav til høy kvalitet. Svak/betinget anbefaling

Rusmiddelmisbruk

Det anbefales at dersom det er mistanke om rusbruk, legges mistanken frem for foreldrene. Familiene tilbys oppfølging i spesialisthelsetjenesten og utvidet oppfølging i kommunehelsetjenesten, dersom dette ikke allerede er avtalt.
Dokumentasjon: Veileder og rundskriv. Klinisk erfaring. Sterk anbefaling. 

Blødning og anemi

Det anbefales at kvinner informeres om tegn på unormal blødning, og at de kontakter helsetjenesten ved unormal blødning, unormal renselse eller mistanke om infeksjon.
Dokumentasjon: Klinisk praksis og erfaring. Svak/betinget anbefaling. 

Blodpropp

Det anbefales at kvinner oppmuntres til å bevege seg og komme i aktivitet så raskt som mulig etter fødselen for å forebygge blodpropp. 

Det anbefales at kvinner med smerter, rødhet og/eller hevelse i legg, lår eller lyske vurderes for dyp venetrombose. Dette gjelder også kvinner hvor man mistenker blodpropp, og som opplever akutt kort pust / åndenød, hurtig puls eller brystsmerter.
Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring. Sterk anbefaling. 

Høyt blodtrykk

Det foreslås at kvinner med høyt blodtrykk etter fødselen får oppfølging fra fastlege.
Dokumentasjon: Klinisk erfaring. Svak/betinget anbefaling. 

Infeksjoner – generelt

Det foreslås at barselkvinnen og partneren får informasjon om hvordan de selv kan bidra til å forebygge infeksjoner i barseltiden, og hva kvinnen bør gjøre dersom det er mistanke om infeksjon.
Dokumentasjon: Klinisk erfaring. Svak/betinget anbefaling. 

Brystbetennelse

Dersom en kvinne har harde, smertefulle og rødflammede bryst uten infeksjonstegn, foreslås det å avvente situasjonen ett døgn mens brystet tømmes hyppig. 

Helsepersonell tar bakteriologisk prøve ved første kontakt med pasienten. Ved behov for behandling henvises det til omtale av håndtering av mistanke om brystbetennelse i retningslinjen.
Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk praksis og erfaring. Svak/betinget anbefaling. 

Endometritt

Ved mistanke om infeksjon hos kvinnen anbefales det at temperaturen måles. Dersom den er høyere enn 38 grader Celsius, skal temperaturen tas på nytt innen 4–6 timer. Ved andre symptomer på infeksjon og en temperatur som overstiger 38 grader Celsius, skal årsaken kartlegges og behandling iverksettes. Dersom en ikke finner andre årsaker til feber, kan en mistenke endometritt.
Dokumentasjon: Klinisk praksis og erfaring. Sterk anbefaling. 

Perineumruptur av grad III og IV

Det foreslås skriftlig og muntlig informasjon til kvinner med bekkenbunnrift av grad III B og IV. Det foreslås tilstrekkelig smertelindring og forebygging av forstoppelse. Kvinner bør få henvisning til fysioterapeut og oppfølging i spesialisthelsetjenesten.
Dokumentasjon: Klinisk praksis og erfaring. Svak/betinget anbefaling. 

Urinlekkasje

I løpet av første barseluke foreslås det at kvinnen får informasjon og instruksjon i trening av bekkenbunnens muskler, og tilbud om individuelt tilrettelagt treningsprogram. Ved vedvarende inkontinens utover barselperioden bør kvinnen henvende seg til fastlegen og om mulig henvises til fysioterapeut med spesialkompetanse for undersøkelse og behandling.
Dokumentasjon: Moderat kvalitet. Sterk anbefaling. 

Rh-immunisering

Det anbefales at kvinner som er Rh D-negative, og som føder et Rh D-positivt barn, får en injeksjon med anti-D-immunglobulin. Denne bør gis så snart som mulig og innen 72 timer etter fødselen, selv når profylakse er gitt før fødselen.
Dokumentasjon: Kliniske studier. Klinisk praksis og erfaring. Sterk anbefaling.