Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I dette kapittelet beskrives undersøkelse av nyfødte, nyfødtscreening, vitamin K-profylakse, informasjon om barnets sovestilling, pulsoksymetri og hørselscreening. Alle tiltak er et tilbud og utføres etter samtykke fra barnets foreldre/foresatte. Erfaringen er at foreldrene trenger konkret informasjon om hva som er normalt for et nyfødt barn for å unngå unødig bekymring og engstelse. For enkelte barn med medfødt sykdom har tidlig diagnose stor betydning, for andre kan det være nyttig å få avklart mindre variasjoner som ikke vil få betydning for barnet i fremtiden. Når det gjelder informasjon om behandling av de vanligste sykdommene hos barn, henvises det til Generell veileder i pediatri  (142).

Kommunikasjonen med foreldrene omfatter informasjon om hva som kjennetegner et spedbarn med god helse: at barnet har normal hudfarge tilsvarende sin etnisitet, stabil temperatur, jevnlig urin og avføring, og at det selv tar initiativ til å die og suger tilfredsstillende på bryst eller flaske. En frisk nyfødt skal ikke være irritabel, utrøstelig eller slapp/apatisk.

Noen nyfødte barn kan være utsatt for mangelfull sikring eller fysisk vold på grunn av foreldrenes manglende omsorgsevne. Spedbarn er svært sårbare, spesielt når det gjelder utvikling av hjernen. Det gjør at mangelfull sikring eller utøvelse av vold kan gi livsvarige skader.