Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Foreldre bør få skriftlig og muntlig informasjon om sovestilling og sovemiljø før utreise fra føde-/barselavdelingen i tråd med informasjonen i brosjyren Trygt sovemiljø.
Dokumentasjon: Epidemiologisk forskning.
Sterk
 

På 1980-tallet var det en epidemi av krybbedød i Norge. Forekomsten var på det høyeste i 1989 med 145 døde barn. Etter år 2000 er det mellom 15 og 25 tilfeller av krybbedødsfall i året. Selv om krybbedødstallene er lave i dag, utgjør krybbedød i underkant av 50 prosent av barnedødsfall opp til tre år. Nedgangen i krybbedød (85 prosent) skyldes forebygging av kjente risikofaktorer som sovestilling, røyking og påkledning.

Årsaken til krybbedød er fortsatt ikke kartlagt fullt ut, men dersom man følger rådene om sovestilling, unngår røyking, unngår for varmt sovemiljø, unngår å tildekke barnets hode og ammer / gir barnet morsmelk om mulig, vil risikoen for krybbedød reduseres betydelig (165–167). Hovedbudskapet til foreldre er å la barnet sove i egen seng på foreldrenes soverom eller sørge for forsvarlig samsoving (168). Dersom mor har røykt under svangerskapet eller mor/partner røyker etter fødselen, bør man unngå samsoving. Trenden med å dekke barnevognåpningen med tepper frarådes (169).

Regelmessig bruk av smokk når man legger barnet til å sove, kan virke forebyggende, men det anbefales å vente med å gi smokk til ammingen er etablert (50). Det er samtidig viktig å informere om at nyfødte gjerne bør ligge noe på magen når barnet er våkent. Det bidrar positivt til den motoriske tidligutviklingen og reduserer risiko for hodeasymmetri. Det er bare under søvn at barnet bør ligge på ryggen. Mer bakgrunnsinformasjon finnes i referansene og på www.lub.no (170;171).