Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Utvidet nasjonal nyfødtscreening anbefales. Helseforetakene har ansvar for at det blir tatt prøver av alle barn til angitt tid, forutsatt at foreldrene samtykker. Oppdages det at en screeningprøve er glemt, må prøven tas uten ytterligere forsinkelser.
Dokumentasjon: Forskrift. Nasjonal nyfødtscreening.
Sterk
 

Fra 2012 er det innført tilbud til nyfødte om screening av 23 sykdommer (147;148). De fleste er stoffskiftesykdommer (metabolske sykdommer). Tidlig oppdagelse av sykdommene gir mulighet for behandling med godt resultat. Årlig vil det sannsynligvis bli oppdaget 50–60 sykdomstilfeller ved screeningen. Antall barn som må testes på nytt for bekreftende diagnostikk, men som likevel ikke har tilstanden det undersøkes for, vil totalt ligge i området én–to falske positive resultater for hvert sant tilfelle.

Helseforetakene har utarbeidet rutiner for å gi foreldre/foresatte informasjon og innhente samtykke til undersøkelsen. Undersøkelsen er frivillig. Foreldrene må samtykke til at blodprøven og personopplysningene kan brukes i forbindelse med kvalitetsoppfølging og utvikling av screeningprogrammet. De kan videre reservere seg mot oppbevaring av og forskning på det biologiske materialet. Dokumentasjon av prøvetakingen noteres i mors/barnets journal. Når foreldre ikke ønsker screening av barnet, noteres dette i kommentarfeltet på skjemaet som sendes til Nyfødtscreeningen med morens navn og opplysninger om barnet. Behandling av disse helseopplysningene krever også samtykke (149).

Mer informasjon: Nyfødtscreeningen. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte.