Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det anbefales å gjennomføre klinisk hofteundersøkelse hos alle nyfødte i forbindelse med nyfødtundersøkelsen. Barn med økt risiko for å utvikle hofteleddsdysplasi undersøkes med ultralyd.
Dokumentasjon: Meget lav – moderat kvalitet.
Sterk
 

Hoftene undersøkes klinisk i forbindelse med undersøkelsen av nyfødte for å diagnostisere umodne eller ustabile hofteledd. Diagnostikk og behandling er viktig for å forebygge senere utvikling av hofteleddsdysplasi. Forekomst av hofteleddsdysplasi er beregnet til 3–5/1000 nyfødte. Ved undersøkelsen blir det funnet ustabile hofter hos 5/100 nyfødte. Noen barn blir født med lite utviklede hofteskåler, noe som medfører at leddhodet kan gli ut av hofteskålen helt eller delvis (145). Ustabile hofter ses hyppigere hos jenter og har sammenheng med etnisk bakgrunn.

Ultralydundersøkelse er et supplement til klinisk hofteundersøkelse, og denne undersøkelsen benyttes dersom det er påvist familiedisposisjon, seteleie, misdannelser i bena eller usikre funn ved klinisk undersøkelse.

I en systematisk oversikt (Shorter, 2011) var det inkludert fem studier, og man vurderte effekten av ulike screeningmetoder for å oppdage umodne eller ustabile hofteledd (146). Den systematiske oversikten viser at ultralydscreening av alle nyfødte fører til at flere barn blir behandlet. Ultralydundersøkelse av alle nyfødte sammenlignet med ultralydundersøkelse av barn med økt risiko har i oversikten ikke vist signifikant effekt på forekomst av sent diagnostisert hofteleddsdysplasi. Forekomsten av sent diagnostisert hofteleddsdysplasi er imidlertid svært lav i populasjoner med god klinisk praksis. Man kan ikke utelukke at ultralydundersøkelse av alle nyfødte muligens kan ha større effekt i populasjoner med dårlig klinisk praksis.

Det har manglet en metode for å avdekke barn med ustabile hofter som senere utvikler steile hofteskåler med mulighet for dislokasjon. På denne bakgrunn har det vært vanlig praksis å behandle alle ustabile hofter med Frejkas pute. Effekten av putebehandling har aldri vært vurdert i randomiserte kontrollerte studier.