Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det anbefales å gi vitamin K som en intramuskulær injeksjon til alle barn innen to timer etter fødselen. Det gir trolig færre blødninger som skyldes vitamin K-mangel hos nyfødte.
Dokumentasjon: Moderat kvalitet.
Sterk
Dersom foreldre ikke ønsker at barnet skal få intramuskulær injeksjon, foreslås det at oral vitamin K tilbys som en mulighet. Foreldrene får veiledning, slik at tilførselen gjennom munnen får maksimal effekt.
Dokumentasjon: Lav kvalitet.
Svak/betinget
 

Nyfødte har et lavt nivå av vitamin K. Nivået normaliserer seg når barnet er seks uker gammelt. Vitamin K overføres i liten utstrekning til fosteret. Derfor er det vurdert som unyttig å gi tilskudd av vitamin K til mor før fødselen. Mangel på vitaminet kan medføre blødningssykdom hos nyfødte, noe som kan oppstå på tre forskjellige tidspunkt: 1) tidlig type, første levedøgn, 2) klassisk type: 1.–7. levedøgn, oppstår som blødninger fra munn, navle, rektum eller etter omskjæring, 3) sen type: 2.–12. uke, oftest hos nyfødte som får morsmelk. Vel halvparten av blødningene er intrakranielle blødninger.

En systematisk oversikt har vist at blødningssykdom av klassisk type kan forebygges (Puckett, 2009) (N = 3338) (163). Oversikten inkluderte 11 randomiserte studier hvor man sammenlignet vitamin K gitt intramuskulært med dose gitt oralt. Utfallsmålene var koagulasjonsstatus og verdier av vitamin K i blodet. Studiene manglet blødninger som effektmål.

Den systematiske oversikten viste at profylaktisk vitamin K gitt intramuskulært trolig gav færre tilfeller av blødninger som skyldes vitamin K-mangel hos nyfødte. En intramuskulær dose vitamin K umiddelbart etter fødselen fører trolig til en 27 prosent redusert risiko for å utvikle blødningssykdom og bedret koagulasjonsstatus hos nyfødte.

Vitamin K for å forebygge blødningssykdom har vært praksis i mer enn 50 år. Det er foreslått tilførsel gjennom munnen i stedet for intramuskulær injeksjon. Enkelte påbegynte studier har vist en økning av blødninger hos nyfødte ved tilførsel gjennom munnen (164). Årsaken kan være at tilførsel gjennom munnen krever medisinering over tid for å oppnå effekt. Dette kan øke risikoen for ufullstendig medisinering og dermed økt blødningsrisiko. Det er ikke funnet studier om hva som er den mest effektive tilførsel av legemiddelet, vitamin K gitt oralt eller intramuskulært.