Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Selv om vaksinasjon er frivillig, har norske barn rett til å bli vaksinert og få den beskyttelse vaksinasjonsprogrammet kan gi (188). Se kapittel Barnets rett til helsehjelp. Barn med økt risiko for smitte av hepatitt B skal få hepatitt B-vaksine, og barn med økt risiko for smitte av tuberkulose skal få BCG-vaksine (Bacillus Calmette-Guérin – vaksine mot tuberkulose) tidlig i spedbarnsalder, gjerne like etter fødselen.

Rutinene for BCG-vaksinasjon vil bli endret i løpet av 2014. Mer informasjon på www.fhi.no.

Helsepersonell har plikt til å melde til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) om vaksiner gitt etter barnevaksinasjonsprogrammet (189). Foresatte skal informeres om at vaksinasjonen meldes til SYSVAK, og at det ikke er anledning til å reservere seg mot registrering.

Mer informasjon om vaksinasjonsprogrammet og de enkelte vaksinene og sykdommene finnes i Folkehelseinstituttets publikasjoner: Folkehelseinstituttets Smittevernbok , Vaksinasjonsboka og Tuberkuloseveilederen (190–192) og www.fhi.no.