Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Det anbefales at barn som blir født av en hivpositiv mor, får antiretroviral, forebyggende behandling innen fire timer etter fødselen.
Dokumentasjon: Smittevernloven. Klinisk erfaring.
Sterk
 

Barn av hivpositive mødre behandles med antiretrovirale legemidler i fire–seks uker etter fødselen. Vitamin K gis gjennom munnen, over lenger tid. Barnet følges opp poliklinisk etter fødselen (144;195).