Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke
Fra høsten 2014 anbefales det ikke lenger at nyfødte i risikogruppen får BCG-vaksine før de reiser hjem fra sykehuset, men at de får vaksinen på helsestasjon ved 6-ukersalder. BCG skal ikke gis til barn av hivpositive mødre for det er avklart at barnet ikke er hivsmittet.
Dokumentasjon: Smittevernloven. Tuberkuloseveileder. Vaksinasjonsprogrammet.
Sterk
 

Tuberkulose skyldes infeksjon med tuberkulosebakterier. Nedgangen i forekomsten av tuberkulose i Norge stanset opp i slutten av 1990-årene og har senere vist en svak økning. Forekomsten av tuberkulose internasjonalt er fortsatt svært høy (192). Forekomsten av hivinfeksjon fører til flere tuberkulosetilfeller. Norge er i dag blant de landene som har lavest forekomst av tuberkulose, med om lag 350 nye tilfeller hvert år (193). Omtrent 90 prosent av tilfellene er hos personer som er født i utlandet. Majoriteten av pasientene kommer fra Afrika og Asia (60 prosent).

Forebyggende tiltak mot tuberkulose retter seg mot grupper med kjent og forhøyet risiko. BCG-vaksine tilbys barn fra familier med tilknytning til land hvor tuberkulose er vanlig. Det er anslått at en ubehandlet person kan smitte 10–15 personer (194). Praksis i Norge er at vaksinen gis til nyfødte med én eller to foreldre som kommer fra eller ofte reiser til høyendemiske soner (191;192).

BCG-vaksine skal ikke gis til nyfødt barn av hivpositiv mor, men utsettes til det er sikkert at barnet ikke er hivsmittet. Vaksinen kan gi alvorlige bivirkninger dersom barnet senere utvikler immunsvikt. Hivstatus hos mor skal derfor avklares før barnet eventuelt BCG-vaksineres. Om lag 80 prosent av de vaksinerte oppnår beskyttelse mot tuberkulose, spesielt mot de alvorlige formene av tuberkulose i første leveår. Beskyttelsen inntrer 6–12 uker etter vaksinasjon og er langvarig (191).