Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Anbefalingens styrke

Det anbefales at mødre som under svangerskapet er påvist å mangle antistoff mot røde hunder (rubella), tilbys en dose rubellavaksine i form av MMR-vaksine etter fødselen før utskriving fra barselavdelingen.

Ved usikker vaksinasjonsstatus hos unge mødre oppvokst i ikke-vestlige land anbefales det å tilby rubellavaksinasjon uten forutgående antistofftesting. Rubellavaksine skal ikke gis til gravide.
Dokumentasjon: Vaksinasjonsprogrammet.

Sterk
 

Rubellaantistoffer kontrolleres rutinemessig under svangerskapet (39). Dersom antistoffer ikke kan påvises, er det praksis at kvinnen vaksineres tidlig i barselperioden, helst før utskriving fra barselavdelingen (190;191;196). Beskyttelsen mot rubella er over 95 prosent etter én dose.

Før rubellavaksine ble tatt i bruk, var cirka 90 prosent av den voksne befolkningen immun mot rubella her i landet. Undersøkelser viser at kvinner som er født og oppvokst i tropiske/subtropiske land, langt oftere mangler immunitet mot rubella i voksen alder enn norske kvinner. Derfor er det viktig å nå denne gruppen med vaksine. Tilbudet er gratis, også når det ikke er dokumentert med blodprøve at kvinnen er seronegativ. Ved usikker vaksinasjonsstatus hos unge, ikke-gravide kvinner oppvokst i ikke-vestlige land kan rubellavaksinasjon tilbys uten forutgående antistofftesting.

Rubellavaksine er i Norge bare tilgjengelig som MMR-vaksine (mesling-, kusma- og rubellavaksine). Dersom en seronegativ kvinne av en eller annen grunn ikke er vaksinert på barselavdelingen, er det ofte mest hensiktsmessig at vaksinasjonen utføres på helsestasjonen, som til enhver tid har MMR-vaksine på lager.

MMR-vaksine er ikke kontraindisert til personer som er immune mot én eller flere av sykdommene etter vaksinasjon eller infeksjon. Som for andre levende vaksiner bør graviditet unngås de tre første månedene etter vaksinasjon. I systematiske registreringer har det aldri vært rapportert fosterskade når rubellavaksine er gitt i tidlig graviditet (197;198). Rubellavaksinering er derfor ikke indikasjon for å avbryte svangerskapet. Det er også trygt å gi MMR-vaksine til kvinner som ammer (198).