Forside   Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2057
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.03.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Seniorrådgiver Brit Roland
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Tabell 2: Oversikt over arbeidsgruppen og andre sentrale deltagere

Navn og tittel

Arbeidssted og organisasjon

Albrechtsen, Susanne. Avdelingsoverlege

Helse Bergen, Den norske legeforening

Bjørndalen, Trude Hartmann. Seksjonsleder

Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst

Egeberg, Katrine Syrdalen. Jordmor

Arendal kommune, Den norske jordmorforening

Eggen, Marian. Avdelingsjordmor

Helse Innlandet, Helse Sør-Øst

Eriksen, Beate Horsberg. Overlege

Helse Møre og Romsdal, Helse Midt

Gressgård, Inger Lise. Fagutviklingsjordmor

Helse Fonna, Helse Vest

Gudim, Hilde Beate. Fastlege

Fastlege, Den norske legeforening

Hansen, Mette Ness. Kommunejordmor

Helse Sør-Øst,Nasjonalt kompetansesenter for amming

Holt, Jan. Overlege

Nordlandssykehuset, Den norske legeforening

Hopstock, Elisabeth Grimmert. Helsesøster

Arendal kommune, Norsk sykepleierforbund, Landsgruppen av helsesøstre

Høgseth, Vibeke L.S. Brukerrepresentant

Ammehjelpen

Karlsen, Berit Granheim. Enhetsleder

Melhus kommune, Norsk sykepleierforbund, Landsgruppen av helsesøstre

Langeland, Bente. Fagutviklingsjordmor

Helse Bergen, Helse Vest

Lillegård, Berit. Jordmor

Helse Nord

Mogstad, Kari Løvendahl. Fastlege

Legene ved Skansen, Den norske legeforening

Mørkved, Siv. Professor

NTNU, Fysioterapeutforbundet

Nesje, Ellen Johannesen. Rådgiver

Vestre Viken, Den norske jordmorforening

Nielsen, Anna Hoven. Avdelingsjordmor

St Olavs hospital, Helse Midt

Nordrum, Kjersti. Avdelingsjordmor

Vestre Viken, Helse Sør-Øst

Nylander, Gro. Professor

Oslo universitetssykehus, Den norske legeforening

Perera, Erja Lilja. Leder, brukerrepresentant

Fødsel i fokus. Død i desember 2012.

Røste, Guro Kjølstad. Leder, brukerrepresentant

Liv laga

Shyba, Marianne. Ledende helsesøster

Bergen kommune, Norsk sykepleierforbund, Landsgruppen av helsesøstre

Steen, Torbjørn B. Seksjonsoverlege

Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst

Strømme, Lise Karin. Konserntillitsvalgt

Helse Vest, Norsk sykepleierforbund, Jordmorforbundet

Strømmen, Ingvild. Fagutviklingsjordmor

Helse Førde, Helse Vest

Westad, Stian. Seksjonsoverlege

Sykehuset innlandet. Helse Sør-Øst

Vogt, Helge. Pediater

A-hus, Den norske legeforening

Andre medarbeidere

Sæterdal von Mehren, Ingvil. Forsker

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Reinar, Liv Merete. Seksjonsleder

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Sporstøl, Fønhus Marita. Forsker

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Skui, Hanne. Seniorrådgiver

Helsedirektoratet

Gundersen, Malene. Bibliotekar

Helsedirektoratet

Sletsjøe, Hege. Bibliotekar

Helsedirektoratet

Heinz, Marita. Bibliotekar

Helsedirektoratet

Grøgaard, Jens. Seniorrådgiver

Helsedirektoratet

Halvorsen, Bjørg. Seniorrådgiver

Helsedirektoratet. Fra januar 2013 Oslo universitetssykehus

Hay, Gry. Seniorrådgiver

Helsedirektoratet

Lande, Britt. Seniorrådgiver

Helsedirektoratet

Kråkmo, Olaug Pauline. Seniorrådgiver

Helsedirektoratet

Roland, Brit. Seniorrådgiver

Helsedirektoratet