Tromboseprofylakse - Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/blod/retningslinjer-for-antitrombotisk-behandling-og-profylakse?lenkedetaljer=vis)