Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom

Versjon 2
IS-nr 2527
Status Publisert
Revidert dato 15.12.2016
Publiseringsdato 21.11.2008
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl, Per Møller
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer