Forside  2 Definisjoner, metode og prosess   2.4 Metode og prosess  

2 Definisjoner, metode og prosess

2.4.7 Gradering av anbefalinger

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Styrken i anbefalingene er gradert i fire nivåer avhengig av kunnskapsgrunnlaget samt etiske, politiske og økonomiske forhold. Vurderingene er foretatt av kliniske eksperter på feltet.

A Basert på meget god dokumentasjon og vurderinger foretatt av klinisk ekspertise på feltet, samt vurderinger av etiske, politiske og økonomiske forhold. Trenger støtte i minst én randomisert kontrollert studie, som en del av en samling litteratur/publikasjoner av overveiende god kvalitet, og konsistens med den spesifikke anbefalingen. Kunnskapsnivå 1
B Basert på minst én god studie og vurderinger av klinisk ekspertise på feltet, samt vurderinger av etiske, politiske og økonomiske forhold. Trenger støtte i godt utformede kliniske studier, men ingen krav til at randomiserte kliniske studier skal dokumentere den spesifikke anbefalingen. Kunnskapsnivå 2 og 3.
C Trenger støtte i rapporter eller uttalelser fra autoritative ekspertkomiteer og/eller klinisk ekspertise fra andre respekterte autoriteter. Styrkegraden indikerer mangel på direkte appliserbare kliniske studier av akseptabel kvalitet. Kunnskapsnivå 4.
D Gode råd for praksis. Anbefalinger for praksis basert på de kliniske erfaringer i gruppa som har utviklet retningslinjene og annen involvert ekspertise, samt vurderinger av etiske, politiske og økonomiske forhold.