3 Forekomst

3.8.3 Angstlidelser og ruslidelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Angstlidelser er ofte til stede hos personer som behandles for rusmisbruk (Bakken et al., 2005, Landheim et al., 2002). Tilsvarende er forekomsten av ruslidelse høy hos personer som er under behandling for angstlidelser i psykisk helsevern. Angstlidelsene dekker et stort spekter når det gjelder alvorlighet, fra lette spesifikke fobier uten stor betydning til invalidiserende alvorlig angst som reduserer viktige funksjoner og livskvalitet.

I en norsk befolkningsstudie ble det funnet at redusert livskvalitet hadde sammenheng med sosial fobi, panikklidelse og generalisert angstlidelse, mens enkle fobier, tvangslidelser og agorafobi hadde noe mindre betydning for livskvaliteten. (Cramer et al., 2005).

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hører også med blant angstlidelsene og forekommer ofte hos personer med ruslidelse (Landheim et al., 2002, Mueser et al., 2004). PTSD hos rusmiddelmisbrukere er sannsynligvis underdiagnostisert.