3 Forekomst

3.8.7 Spiseforstyrrelser og ruslidelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Alvorlige spiseforstyrrelser kan være forbundet med økt risiko for rusmiddelmisbruk. Dette synes å være vanligst for personer som har episoder med oppkast, overspising eller begge deler, det vil si bulimi eller overspisingslidelse (Nøkleby and Lauritzen, 2006).

Anorexia nervosa kan ved uttalt vekttap være livstruende og regnes da som en alvorlig psykisk lidelse i den forstand at det kan gi grunnlag for tvungen behandling.

Forekomst

På bakgrunn av internasjonal forskning anslo Statens helsetilsyn i 2000 en prevalens for anorexia nervosa blant voksne kvinner i Norge mellom 0,2 og 0,4 prosent. Forekomsten av bulimi antas å ligge på 1-2 prosent for voksne kvinner, mens patologisk overspising ser ut til å ligge på mellom 1,5 og 3,2 prosent for kvinner i alderen 15-25 år.

Ny retningslinje om utredning og behandling av alvorlig spiseforstyrrelse er under utarbeidelse.