Forside  5 Brukermedvirkning og pårørende  

5 Brukermedvirkning og pårørende

5.3 Aktuelle brukerorganisasjoner

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

ADHD Norge

http://www.adhdnorge.no/

A-larm

http://www.a-larm.no/

Angstringen Norge

http://angstringen.no/

Anonyme Alkoholikere

http://www.anonymealkoholikere.no/

Anonyme Narkomane

http://www.nanorge.org/

Barn av rusmisbrukere

http://www.barweb.no/

Barn som Pårørende

http://www.barnsbeste.no

Foreningen for human narkotikapolitikk

http://www.fhn.no/

Frelsesarmeen

http://www.frelsesarmeen.no/

Kirkens Bymisjon

http://www.bymisjon.no/

Landsforbundet mot stoffmisbruk

http://www.motstoff.no/

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

http://www.motstoff.no

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

http://www.leve.no/

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

http://www.lfss.no

Landsforeningen for pårørende i psykiatrien

http://www.lpp.no/

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

http://www.lpp.no/

LAR-Nett Norge

http://www.larnettnorge.no/

Marborg

http://www.marborg.no/

Mental helse

http://www.mentalhelse.no/

Narkomanes pårørende

http://www.narkoman.no/

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

http://www.selvmord.no

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

http://nfph.blogspot.com/

proLAR

http://prolar.no/

Retretten

http://www.retretten.no/

Rettighetssenteret FFO

http://www.ffo.no/Rettighetssenteret/

RIO Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

http://www.rio.no/

RVTS (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)

http://www.rvts.no/

Rådet for Psykisk Helse

http://www.psykiskhelse.no/

Rådgivning om Spiseforstyrrelser

http://www.nettros.no

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

http://www.psykopp.no

TIPS (Tidlig Intervensjon ved Psykoser)

http://www.tips-info.com/

Wayback

http://wayback.no/

We Shall Overcome

http://www.wso.no/