Forside   6. Utredning  

6.12 Diagnostisering

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 28. Når det er mistanke om at en person har en ROP-lidelse, må det foretas en diagnostisk utredning av både ruslidelse og psykisk lidelse og sammenhengen mellom dem - -
Nr. 29. Bruk av diagnoseverktøy må alltid kombineres med en grundig klinisk vurdering - -
Nr. 30. Psykiatriske diagnoser som er basert på utredning under ruspåvirkning eller kort tid etter rusmiddelbruk, bør revurderes etter minimum 4 uker med rusfrihet C 4
Nr. 31. Når rusfrihet er viktig for å diagnostisere alvorlig psykisk lidelse, og pasienten ikke er i stand til å oppnå dette via polikliniske tiltak, bør opphold i institusjon innen psykisk helsevern vurderes for bedre å sikre rusfrihet C 3
Nr. 32. Opphold i institusjon skal bestå av en kombinasjon av tilbud om utredning, behandling og planlegging av videre tiltak - -
Nr. 33. Når det er vanskelig å oppnå rusfrihet eller innleggelse, må spesialisthelsetjenesten aktivt bruke personens arenaer for å gjennomføre diagnostiseringen - -
Nr. 34. Utredning av nevrokognitive funksjoner skal alltid vurderes som ledd i utredningen D 4
Vedlegg
 

Når det er mistanke om at en person har en ROP-lidelse, må det foretas en diagnostisk utredning av både ruslidelse og psykisk lidelse og sammenhengen mellom dem (anbefaling 28).

Bruk av diagnoseverktøy

Bruk av diagnoseverktøy må i slike situasjoner kombineres med en grundig klinisk vurdering (anbefaling 29). Å stille en psykiatrisk diagnose forutsetter utdanning som lege eller psykolog, samt tilstrekkelig klinisk kompetanse innenfor psykiatri 42 .

Utredning under ruspåvirkning

Basert på praksis ved mange norske institusjoner og råd fra erfarent helsepersonell anbefales det at psykiatriske diagnoser som er basert på utredning under ruspåvirkning eller kort tid etter rusmiddelbruk, bør revurderes etter minimum 4 uker med rusfrihet (anbefaling 30).

Når rusfrihet er viktig

Når rusfrihet er viktig for å diagnostisere alvorlig psykisk lidelse, og pasienten ikke er i stand til å oppnå dette via polikliniske tiltak, bør opphold i institusjon innen psykisk helsevern vurderes for bedre å sikre rusfrihet (anbefaling 31). Opphold i institusjon skal bestå av en kombinasjon av tilbud om utredning, behandling og planlegging av videre tiltak (anbefaling 32).

Kompliserte tilstander

Utredning av kompliserte tilstander, særlig psykoseproblematikk, kan kreve opphold med rusfrihet i flere måneder. Ved mistanke om schizofreni kan innleggelse i institusjon, også med sikte på å oppnå langvarig rusfrihet vurderes for å avklare dette. For mange brukere kan innleggelse i institusjon og måneder med rusfrihet være et urealistisk mål og kanskje gjøre situasjonen verre. Det er da viktig at spesialisthelsetjenesten aktivt bruker personens arenaer for å gjennomføre diagnostiseringen (anbefaling 33).

Supplerende tiltak

Som en del av utredningen og diagnostiseringen kan det være aktuelt å supplere med for eksempel analyser av blod og urin (jf. anbefaling 16), bildediagnostikk (røntgen, CT, MR) eller EEG. Utredning av nevrokognitive funksjoner skal alltid vurderes (anbefaling 34). Det benyttes ulike tester for å utrede hjernens funksjon på forskjellige områder, eventuelt for å bidra til å avdekke funksjonsutfall.


42 SCID-I, CIDI og PRISM er svært omfattende diagnostiske intervjuer. SCID-I må utføres av psykolog eller lege med opplæring i bruken av disse, mens CIDI og PRISM også kan utføres av andre profesjoner, forutsatt god opplæring.