6.13.1 Diagnostisering av personlighetsforstyrrelser med ICD-10/SCID-5-PF

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 36. For utredning av personlighetsforstyrrelse anbefales å bruke kriteriene i ICD-10 eller SCID-5-PF som korrigeres med kriteriene i ICD-10 C 3
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

De best validerte og mest brukte verktøyene for å diagnostisere personlighetsforstyrrelse er SCID-5-PF og MMPI . Det er en svakhet at de ikke er grundig validert hos pasienter med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Funnene kan dessuten være påvirket av at pasienten samtidig har en symptomlidelse (angst, depresjon, psykose eller annet), abstinenssymptomer eller rustrang. Det vil også ha betydning om pasienten nylig har sluttet å ruse seg og hvilke forhold vedkommende lever under. For utredning av personlighetsforstyrrelse anbefales å bruke kriteriene i ICD-10, eller SCID-5-PF og korrigere med kriteriene i ICD-10 (anbefaling 36).