6.6.1 Kartlegging av psykotisk lidelse hos personer med kjent ruslidelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 18. Kartlegging av symptomer på psykose hos personer med kjent ruslidelse anbefales gjort med verktøyet MINI B 2a
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Kartlegging av symptomer på psykose hos personer med kjent ruslidelse anbefales gjort med verktøyet MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) (anbefaling 18). MINI har screeningspørsmål for hvert diagnoseområde. Dersom spørsmål for en lidelse eller en gruppe lidelser slår ut positivt, må denne eller disse utredes videre. Det er viktig å være klar over at positive svar ikke nødvendigvis innebærer at en diagnose kan settes.

Verktøyet MINI Plus har 9 ekstra diagnostiske kriterier sammenlignet med MINI (16+9) og mer detaljerte intervjuspørsmål.