6.6.2 Kartlegging av ikke-psykotiske lidelser hos personer med kjent ruslidelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 19. Kartlegging av andre psykiske lidelser enn psykose anbefales gjort med MINI SCREEN B 3
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Kartlegging av andre psykiske lidelser enn psykose anbefales gjort med MINI-SCREEN (anbefaling 19). MINI SCREEN er nært knyttet til MINI og er et enkelt verktøy beregnet til hjelp i utredningen av psykiske lidelser. Selv om den finnes på norsk og benyttes mye i norsk klinisk praksis, kjenner vi ikke til publiserte valideringsstudier. Når dette verktøyet anbefales, er det derfor med lav styrke i anbefalingen. MINI SCREEN inneholder ikke spørsmål om psykoselidelser.