6.8.2 Skader ved langvarig bruk av alkohol

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Alkohol er det rusmiddelet som gir flest somatiske skadevirkninger ved langvarig høyt forbruk (Mørland 2003). Blant de viktigste skadevirkninger er:

 • Polynevropati, det vil si skade på nerver i armer og bein som kan føre til dårlig kontroll med gange, nummenhet og prikking og smerter
 • Skade på nervevev i hjernen som kan føre til Wernickes encephalopati/Korsakoffs psykose, som i hovedsak skyldes mangel på vitamin B1 (thiamin)
 • Betennelse i spiserøret og kreft i spiserøret, blødning fra spiserøret
 • Betennelse i magesekken
 • Leverskade: fettlever, eventuelt utvikling av alkoholisk hepatitt og skrumplever (cirrhose) (omkring 200 dødsfall i Norge årlig som følge av dette)
 • Betennelse og kreft i bukspyttkjertelen
 • Muskelskade, inkludert i hjertemuskelen (kardiomyopati)
 • Høyt blodtrykk - overforbruk av alkohol er en av de viktigste kjente risikofaktorene for høyt blodtrykk
 • Hjerneslag - høyt alkoholforbruk fører til økt risiko for hjerneslag
 • Skader i forbindelse med ulykker og voldsutøvelse