6.8.4 Tannhelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Dårlig tannhelse kan skyldes kombinasjon av dårlig ernæring og munnhygiene, dessuten skadelige virkninger av rusmidler, hvorav noen kan gi munntørrhet.

Personer med rusmiddelproblemer har dårligere tannhelse enn den øvrige befolkningen. Erfaringer fra Forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester (FUTT) viste at rusmiddelmisbrukere har stort behov for tannbehandling. Det ble gitt tilbakemelding om at rusmiddelmisbrukere som inngikk i prøveordningen opplevde tannbehandling som viktig, ikke bare for å bli kvitt smerter, men også for å få mulighet til å ha sosial omgang (jf. evalueringsrapport fra SIRUS). Det vises til anbefaling 22.