6.9.2 Familie og nettverk

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Noen personer med ROP- lidelse har lite kontakt med rusfrie miljøer, enkelte også med familien. Andre har gode relasjoner til mennesker som ikke ruser seg. Graden av kontakt med andre som kan være positive støttepersoner i rehabiliteringen, er svært forskjellig. Å tegne nettverkskart og ha nettverksmøter med familie og ulike støttepersoner kan bidra til å fremme mulighet for mestring og bevisstgjøre pasienten både på egne ressurser og det som finnes i nærmiljøet.