6.9.3 Utdanning/arbeidserfaring

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 24. Det bør gjøres en kartlegging av personens erfaring og motivasjon for utdanning og arbeid i tillegg til funksjonsevne og mestring B 3
Vedlegg
 

Mangelfull utdanning og lite arbeidserfaring preger ofte personer med ROP-lidelser, selv om det også finnes mange eksempler på det motsatte. Utredning av ressurser, erfaring og motivasjon for utdanning og arbeid er derfor viktig.  Det bør gjøres en kartlegging av personens erfaring og motivasjon for utdanning og arbeid i tillegg til funksjonsevne og mestring innenfor ulike områder (anbefaling 24). Det vises til NAV, samt kapittel 7.6 ”Yrkesrettede tiltak og aktivitet” og kap 8.3.7 ”Kommunens og NAVs ansvar for arbeid og aktivitet”.