6.9.6 Kriminalitet

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Noen personer med ROP-lidelser har begått ulike typer kriminelle handlinger som i større eller mindre grad relateres til deres problemer med rusmiddelproblematikk og psykisk lidelse.

En person med en alvorlig psykisk lidelse og som utøver alvorlig vold, vil kunne dømmes til tvunget psykisk helsevern. En person med psykiske problemer, mindre alvorlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelse som begår kriminelle handlinger, vil som regel få fengselsstraff. Utredning og behandling vil skje i regi av både av primærhelsetjenesten, psykisk helsevern og TSB inne i fengslene. I flere fengsler er det etablert rusmestringsenheter som kan være aktuelle for personer som innsettes i fengsel, både for utredning og behandling.