Forside  7 Behandling og oppfølging  

7 Behandling og oppfølging

7.5 Psykoterapeutiske behandlingstiltak

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Resultatene fra Kunnskapssenterets gjennomgang ga lite støtte for at integrerte psykososiale tiltak har bedre eller dårligere effekt enn vanlig behandling. Det er behov for mer forskning på dette området. På bakgrunn av kunnskapsoppsummeringene, kombinert med rådslag og øvrig kunnskapsgjennomgang, anbefales her noen metoder/tiltak.