Forside  7 Behandling og oppfølging   7.5 Psykoterapeutiske behandlingstiltak  

7 Behandling og oppfølging

7.5.1 Bruk av motiverende samtalemetoder/intervju

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 49. Det bør tilbys behandling som kombinerer kognitiv atferdsterapi med motiverende intervju til personer som har behov for det B 2b
Vedlegg
 

Å arbeide med motivasjon er en sentral del av behandling av ROP-pasienter. Mange fagpersoner har gode erfaringer med behandlingsholdninger som formidles via motiverende samtalemetoder, dette omtales ofte som motiverende intervju eller endringsfokusert rådgivning. Det er noe forskningsmessig støtte for at motiverende samtalemetoder reduserer rusmiddelbruk hos personer med alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse (Cleary et al., 2008).

Motiverende intervju og forskning

Motiverende intervju bygger på forskning som viser at en konfronterende stil fører til høyere frafall i behandlingen og dårlig behandlingsresultat (Miller et al., 1993). I endringsfokusert rådgiving skal behandleren ikke foreslå løsninger eller presentere forslag eller vurderinger som pasienten ikke er enig i.

Motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi

Det er også noe støtte for at motiverende intervju kombinert med kognitiv atferdsterapi har en effekt, spesielt kan det redusere rusmiddelbruk og bedre sosialt funksjonsnivå og generell livskvalitet hos pasienter med schizofreni og ruslidelse. Kognitiv atferdsbaserte programmer for pasienter med samtidig PTSD og ruslidelse synes å ha positiv virkning både på psykiske symptomer og rusmiddelbruk.

Det bør tilbys behandling som kombinerer kognitiv atferdsterapi med motiverende intervju til personer som har behov for det (anbefaling 49).