Forside  7 Behandling og oppfølging   7.7 Sosialrettede oppfølgingstiltak  

7 Behandling og oppfølging

7.7.5 Behov for rusfrie arenaer

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det er behov for rusfrie arenaer både når det gjelder diagnostisk utredning og behandling. Hos personer som reagerer med psykose ved bruk av rusmidler, vil én av forutsetningene for bedring være langvarig rusfrihet for å oppnå best mulig symptomkontroll og funksjon. Det samme gjelder andre psykiske lidelser, for eksempel angstlidelser.

Rusfrihet forutsetter god oppfølging og kontroll i institusjoner, boliger eller behandlingsavdelinger som har personer både med og uten rusmiddelproblemer. Personens motivasjon for rusfrihet kan være skjør og variabel over tid.