Forside  7 Behandling og oppfølging   7.8 Behandling for enkelte grupper av ROP-pasienter  

7 Behandling og oppfølging

7.8.3 Angstlidelser og depresjon

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 61. Dersom det ikke skjer vesentlig bedring av angstlidelsen eller depresjonen ved rusfrihet, må begge lidelsene fortsatt behandles - -
Vedlegg
 

Mindre alvorlige psykiske lidelser, for eksempel milde til moderate depresjoner, angstlidelser og mindre alvorlige personlighetsforstyrrelser er svært vanlig blant personer med alvorlige ruslidelser. Her vil rusmisbruket som regel være det dominerende problemet og de psykiske problemene vil reduseres parallelt med reduksjon av rusmisbruket, og uten at de krever spesiell behandling (Verheul et al., 2000).

Dysfori ses svært ofte hos pasienter som er i aktiv rusbehandling, og det er vanskelig å skille ut en uavhengig angstlidelse for personer som ruser seg eller er i en abstinensfase. Det er dokumentert at personer med angst og depresjon som av og til misbruker alkohol, oftere blir bedre ved rusfrihet enn dersom misbruket vedvarer (Verheul et al., 2000). Dersom det ikke skjer vesentlig bedring av angstlidelsen eller depresjonen ved rusfrihet, må begge lidelsene fortsatt behandles (anbefaling 61) (Ravndal and Vaglum, 1994).

Noen depresjoner kan medføre psykotiske symptomer som endrer virkelighetsoppfatningen. Disse utgjør en liten andel av depresjonene, men regnes med til de alvorlige psykiske lidelsene.