Forside  7 Behandling og oppfølging   7.8 Behandling for enkelte grupper av ROP-pasienter  

7 Behandling og oppfølging

7.8.4 Hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 62. Ved hyperkinetiske forstyrrelser/ADHD anbefales psykososial behandling av ruslidelsen også når personen ikke får medikamentell behandling C 3
Vedlegg
 

Kombinasjonen ruslidelse/hyperkinetisk forstyrrelse / AD/HD innebærer spesielle utfordringer.  Behandling med sentralstimulerende midler alene er ikke effektiv behandling verken for den hyperkinetiske lidelsen eller ruslidelsen hos voksne som har begge diagnoser (Wilens and Fusillo, 2007, Levin et al., 2007, Levin et al., 2006). Selve AD/HD tilstanden kan derimot behandles selv om det foreligger en komorbid rusmiddelavhengighet. Dette krever at man stabiliserer og behandler rusmiddelavhengigheten i forkant.

Psykososial behandling kan bidra til å gjøre medikamentell behandling mulig. Forskning tyder på at behandling av ruslidelse hos voksne med hyperkinetisk forstyrrelse har virkning også uten medikamentell behandling (Schubiner et al., 2002).

Medikamentell behandling

Det kan være aktuelt å prøve behandling med legemidler. Det finnes få studier på effekt av kombinasjonsbehandling med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og sentralstimulerende legemidler. Slik behandling forutsetter imidlertid forankring og tett oppfølging av spesialisthelsetjenesten. Det vises til veileder i diagnostikk og behandling for ADHD, IS-1244. Veilederen er under revidering og vil finnes på direktoratets nettsider etter ferdigstillelse. Det vises også til Helsebibliotekets nettsider www.helsebiblioteket.no.

Ved hyperkinetisk forstyrrelse / AD/HD anbefales psykososial behandling av ruslidelsen også når personen ikke får medikamentell behandling av sin AD/HD (anbefaling 62).