Forside  7 Behandling og oppfølging   7.9 Behandling med legemidler  

7 Behandling og oppfølging

7.9.2 Effektinteraksjoner

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Både rusmidler og legemidler kan ha samme effekt. Sammen vil de kunne gi en så sterk effekt at det kan utgjøre et problem. Dersom pasienten bruker rusmidler eller legemidler som virker søvndyssende, bør en være forsiktig med å forskrive slike legemidler. Mange pasienter ønsker nettopp denne søvndyssende effekten. Det er en utfordring i seg selv.

Vektøkning

En annen virkning er vektøkning. Dersom en person slutter med sentralstimulerende stoffer, vil vekten ofte gå opp. Hvis det skjer samtidig med innleggelse i institusjon og en mer passiv livsstil, må man være oppmerksom på faren for vektøkning og unngå å forskrive medikamenter som øker faren for vektøkning ytterligere. Vektøkning kan innebære økt helserisiko, men kan også bidra til tilbakefall til bruk av sentralstimulerende stoffer.

Samtidig bruk

Samtidig bruk av sentralstimulerende stoffer og sentralt virkende medikamenter, som SSRI 56 , litium, MAO-(monoaminoksidase) hemmere og tricycliske antidepressiva, kan utgjøre en fare for pasienten. I ytterste konsekvens kan pasienter utvikle ”serotonergt syndrom” som viser seg som forvirring, agitasjon, muskelkramper, temperaturstigning, nevrologiske symptomer, hypotensjon, nyresvikt og disseminert intravaskulær koagulasjon. Dette er en potensielt dødelig tilstand som krever øyeblikkelig hjelp-innleggelse. Bivirkninger av tricycliske antidepressiva kan forsterkes av kokain og gi fare for kardiovaskulære reaksjoner, kramper og serotonergt syndrom som beskrevet over.56 SSRI: Selektiv serotonin reopptakshemmere. Betegnelse på den viktigste gruppen av såkalt annen generasjons antidepressive medikamenter.