8 Roller og ansvar

8.3.1 Kommunenes ansvar for kartlegging

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 64. I alle kommuner skal det finnes rutiner for å identifisere og følge opp personer med rusmiddelproblemer og psykiske problemer. Slike rutiner bør framkomme i kommunenes handlingsplaner - -
Nr. 65. I alle kommuner skal det finnes kompetanse til å gjennomføre kartlegging av rusmiddelproblemer og psykiske problemer ved hjelp av anbefalte kartleggingsverktøy - -
Nr. 66. Det skal finnes kompetanse for å kunne gjennomføre en kartlegging av funksjonsnivå og ressurser - -
Nr. 67. Motiverende intervju bør tas i bruk for å samtale om bruk av rusmidler på en kvalifisert måte (jf. anbefaling 49) B 2b
Nr. 68. Små kommuner kan ved behov inngå samarbeid med andre kommuner for slik å sørge for at nødvendig kompetanse finnes - -

 

Personer med ROP-lidelser har problemer på ulike områder som det i kommunens helse- og sosialtjeneste må finnes tilstrekkelig kompetanse til å kartlegge.

I alle kommuner skal det finnes rutiner for å identifisere og følge opp personer med rusmiddelproblemer og psykiske problemer. Slike rutiner bør framkomme i kommunenes handlingsplaner (anbefaling 64).

I alle kommuner skal det finnes kompetanse til å gjennomføre kartlegging av rusmiddelproblemer og psykiske problemer ved hjelp av anbefalte kartleggingsverktøy (anbefaling 65).

Dessuten skal det finnes kompetanse for å kunne gjennomføre en kartlegging av funksjonsnivå og ressurser (anbefaling 66).

Motiverende intervju bør tas i bruk for å samtale om bruk av rusmidler på en kvalifisert måte (anbefaling 67).

Kommunene må sørge for at det finnes tilgjengelig kompetanse for kartlegging.
Små kommuner kan ved behov inngå samarbeid med andre kommuner for slik å sørge for at nødvendig kompetanse finnes (anbefaling 68).

 

 

 

Basiskompetanse

 •   Kartlegging med :
  • CAGE eller AUDIT for alkohollidelse
  • DUDIT av stofflidelse
  • SATS, DUDIT-E og Alkohol-E for motivasjon
 • Kartlegging med MINI SCREEN for ikke-psykotiske lidelser
 • SCL-10 for kartlegging av angst og depresjon
 • Klinisk psykiatrisk vurdering hos fastlege
 • Somatisk utredning hos fastlege
 • Vurdere risiko for selvmord
 • Psykososial utredning
 • Kartlegging i Kvalifiseringsprogrammet
 • Motiverende intervju

 

 

Tilleggskompetanse

 • Kartlegging av psykisk lidelse med MINI, MINI PLUS eller ASRS 6 og bruk av Europ ASI for kartlegging av psykososiale forhold.
 • Vurdering av fare for voldelig atferd