8 Roller og ansvar

8.3.10 Fylkeskommunens ansvar for tannhelsen

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Offentlig tannhelsetjeneste er en fylkeskommunal oppgave og reguleres av tannhelsetjenesteloven (nå under revisjon) og forskrift om vederlag for tannhelsetjenester. Personer med ROP-lidelser kan kvalifisere til fri tannbehandling. Rundskriv I-4/2008 fra Helse- og omsorgsdepartementet beskriver rusmiddelavhengiges rettigheter til offentlige tannhelsetjenester.