Forside  8 Roller og ansvar   8.8 Samhandling mellom ulike enheter og nivåer  

8 Roller og ansvar

8.8.4 Samhandling mellom ulike enheter og nivåer innenfor TSB og psykisk helsevern

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Pasienter med alvorlige ROP-lidelser skal i hovedsak ha sin behandling innenfor psykisk helsevern. Imidlertid vil noen pasienter som er behandlet i psykisk helsevern, være godt stabilisert for sin psykiske lidelse, men de kan likevel ha et alvorlig rusmiddelmisbruk. Da blir rusmiddelmisbruket hovedproblemet og videre behandling kan skje innenfor TSB. Dette bør veies opp mot hensynet til kontinuitet i behandlingen, jf. anbefaling 44 og anbefaling 75. Ved eventuell overføring bør det opprettes en samarbeidsavtale mellom pasienten, rusbehandlingsinstitusjon og den avdelingen innen psykisk helsevern som vil ha ansvaret for behandlingen. En slik avtale bør sikre at en gjeninnleggelse i psykisk helsevern kan skje raskt når det er behov for det. En gjeninnleggelse bør vanligvis være kortvarig og etterfølges av fortsatt behandling ved rusinstitusjonen.