Forside  8 Roller og ansvar   8.8 Samhandling mellom ulike enheter og nivåer  

8 Roller og ansvar

8.8.5 Samhandling mellom psykisk helsevern/TSB og fastlege

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Pasientens fastlege vil ofte være en viktig og langvarig behandlingsrelasjon. Det bør derfor være et nært samarbeid med fastlegen om psykososial oppfølging og eventuelt medisinering, jf anbefaling 69. Noe av dette samarbeidet kan gjøres gjennom deltakelse i ansvarsgrupper eller grupper omkring individuell plan. Det vises også til veiledningsplikten spesialisthelsetjenesten har, jf.  spesialisthelsetjenesteloven § 6-3.

Rask tilgang til hjelp

Personer med ROP-lidelser må ha rask tilgang til hjelp når de trenger det. Helseforetakene har ansvar for at det utvikles samarbeidsmodeller som sikrer rask intervensjon fra spesialisthelsetjenesten ved kriser, for eksempel brukerstyrte plasser. Det bør utarbeides kriseplaner for den enkelte person, jf. anbefaling 91.