Helsefremmende og forebyggende tiltak

Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Helsefremmende tiltak er å sikre tilførsel av faktorer som gir overskudd og livsglede i folks hverdag. Forebyggende tiltak består i å redusere de faktorer som truer folks helse, kfr. røyking, mettet fett i kosten.

Aktuelt

COLOURBOX16087366

Overføring av beste praksis i primærhelsetjenesten

Kommuner og andre med ansvar for primærhelsetjenester kan nå melde interesse for å delta i samarbeid om å innføre beste praksis på seks definerte områder. EU vil gi økonomisk og praktisk støtte til deltakerne.

Rutinepreget arbeid kan slå negativt ut

Arbeidstakere i yrker med rutinepreget arbeid hadde større risiko for å miste jobben, bli uføretrygdet eller dø tidlig, viser nye resultater fra Folkehelseinstituttet og Frischsenteret.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak)