Helsefremmende og forebyggende tiltak

Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Helsefremmende tiltak er å sikre tilførsel av faktorer som gir overskudd og livsglede i folks hverdag. Forebyggende tiltak består i å redusere de faktorer som truer folks helse, kfr. røyking, mettet fett i kosten.

Aktuelt

pasient-lege

450 fastleger varslet om at de bruker for mye tid med pasientene

- HELSE. Helfo har sendt mail til 450 norske fastleger om at de bruker for mye tid med pasientene.(NTB 7.10 2019). I brevet står det: «Du får denne eposten fordi analyser viser at du i første halvår 2019 har brukt takst 2cd betydelig mer enn gjennomsnittet», skriver TV 2.

frisør2

Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom

Lisa Aarhus, avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Lisa Aarhus er ph.d. og overlege. Ingrid Sivesind Mehlum, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Ingrid Sivesind Mehlum er ph.d., spesialist i arbeidsmedisin og avdelingsoverlege.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak)