Helsefremmende og forebyggende tiltak

Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Helsefremmende tiltak er å sikre tilførsel av faktorer som gir overskudd og livsglede i folks hverdag. Forebyggende tiltak består i å redusere de faktorer som truer folks helse, kfr. røyking, mettet fett i kosten.

Aktuelt

Nordmenns levevaner under pandemien

Pandemien har påvirket både hvor aktive vi er og hvor sunt vi spiser, og endringen er størst blant yngre voksne. Det viser resultater fra Den nasjonale folkehelseundersøkelsen 2020 i regi av Folkehelseinstituttet (FHI).

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak)