Sekundærtidsskrifter

Sekundærtidsskrifter er tidsskrifter der redaksjonen siler ut og kvalitetsvurderer studier og oversiktsartikler som allerede er publisert i andre tidsskrifter. Originalartiklene presenteres i kortformat. En fagperson kommenterer kvalitet og relevans for praksis.

Viser 1 - 4 av totalt 4
(/tidsskrifter/sekundaertidsskrifter)