Sekundærtidsskrifter

Sekundærtidsskrifter er tidsskrifter der redaksjonen siler ut og kvalitetsvurderer studier og oversiktsartikler som allerede er publisert i andre tidsskrifter. Originalartiklene presenteres i kortformat. En fagperson kommenterer kvalitet og relevans for praksis.

Viser 1 - 7 av totalt 7
(/tidsskrifter/sekundaertidsskrifter)