Psykoterapi

Aktuelt

Kognitiv terapi kan bedre levevaner (FHI)

Kognitive terapier gir trolig en liten bedring av fysisk aktivitet og kosthold hos voksne. Dette viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

(http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk-helse/Psykoterapi)