Allmennmedisin

Aktuelt

Hepatitt B-vaksine til spedbarn

Folkehelseinstituttet melder at vaksine mot hepatitt B nå er en del av det allmenne barnevaksinasjonsprogrammet. Tilbudet gjelder alle barn som er født fra og med 1. november 2016.

(http://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin)