Allmennmedisin

Aktuelt

Kvinne drikker vann

Økt vanninntak kan forebygge UVI

Tidsskriftet JAMA har tatt for seg spørsmålet om daglig vanninntak kan forebygge urinveisinfeksjon (UVI) hos kvinner i fertil alder.

Illustrasjonsfoto

Søkelys på overbehandling

Overbehandling og overutredning er både ressurskrevende og potensielt skadelig for pasientene. Tidsskriftet JAMA setter i en oversiktsartikkel søkelys på problemet.

(/allmennmedisin)