Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer koordinerer og publiserer fagprosedyrer til fritt bruk, som er utviklet og godkjent lokalt i ulike helseforetak. Fagprosedyrene ivaretar minstekrav for utvikling av prosedyrer.

Ferdige fagprosedyrerPåbegynte fagprosedyrerØnskede fagprosedyrer

Lage og oppdatere fagprosedyrer

Har du lyst til å bidra? Her kan du finne ut hvordan en prosedyre lages og oppdateres. Her kan du også melde inn påbegynte og ønskede fagprosedyrer.

Hvordan lage en fagprosedyre

Om nettverket

Helsetjenesten i Norge har i mange år laget titusenvis av fagprosedyrer. Ved å dele og koordinere kan vi unngå dobbeltarbeid, og få bedre kvalitet på innholdet. Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer kan tilby en anerkjent metode for utarbeidelse, bistand underveis i prosessen og når prosedyren er ferdig deler vi den på våre nettsider.

Mer informasjon om nettverket

Ta i bruk fagprosedyrer

Har du funnet en prosedyre som du ønsker å ta i bruk på ditt arbeidssted? Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem for å få den godkjent til bruk i ditt helseforetak.

Høring og kvalitetsvurdering

Før din fagprosedyre kan publiseres, må eksterne fagmiljø ha muligheten til å komme med innspill. I tillegg vurderer sekretariatet om alle obligatoriske AGREE-krav er oppfylt.