Fagprosedyrer

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer koordinerer og publiserer fagprosedyrer som er lokalt utviklet og godkjent i de enkelte helseforetakene. Fagprosedyrene ivaretar minstekrav for utvikling av prosedyrer.

Om nettverket

Helsetjenesten i Norge har i mange år laget titusenvis av fagprosedyrer. Ved å dele og koordinere kan vi unngå dobbeltarbeid, og få bedre kvalitet på innholdet. Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer kan tilby en anerkjent metode for utarbeidelse, bistand underveis i prosessen og når prosedyren er ferdig deler vi den på våre nettsider.

Mer informasjon om nettverket

Lage og oppdatere fagprosedyrer

Har du og dine ledere lyst til å bidra? Her kan du finne ut hvordan en prosedyre lages og oppdateres. Her kan du også melde inn påbegynte fagprosedyrer.

Hvordan lage en fagprosedyre

Ta i bruk fagprosedyrer

Har du funnet en prosedyre som du ønsker å ta i bruk på ditt arbeidssted? Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem for å få den godkjent til bruk i ditt helseforetak.

Andre fagprosedyrer

Her ligger gode fagprosedyrer som er laget av ulike helseforetak. Disse følger ikke nettverkets vanlige produksjonskrav og er ikke kvalitetskontrollert av nettverkets sekretariat.  

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer)