Du er velkommen til å ta kontakt med oss for å få bistand til å lage, oppdatere eller koordinere arbeidet med fagprosedyrer ved ditt arbeidssted. 

Trenger du bistand til å formulere PICO og få utført systematisk litteratursøk: Ta kontakt med bibliotekar i egen organisasjon/helseforetak. 

Trenger du hjelp til kritisk vurdering av forskningslitteratur, ta kontakt med noen som kan dette i egen organisasjon/helseforetak eller Niels Gunnar Juel.

Trenger du hjelp til å lage kurs, workshops eller annen informasjon på nettsider, i artikler etc om vårt arbeid, ta kontakt med Niels Gunnar Juel eller Karin Borgen.

Har du spørsmål angående publiseringen av fagprosedyrer, ta kontakt på e-post helsebiblioteket@fhi.no

Trenger dere bistand til å rydde  og koordinere i fagprosedyrer i et helseforetak eller i en kommune eller organisasjon ta kontakt med Karin Borgen.

Trenger du bistand utover dette kontakt oss på epost: fagprosedyrer@fhi.no.


(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/om-nettverk-for-kunnskapsbaserte-fagprosedyrer/kan-vi-bista-deg)