E-læring til bruk for studenter, helsepersonell og pasienter

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

I dag er det lite tydelig når man skal anvende e-læring innen helsetjenesten.

Pasientgruppe

Studenter innen medisin og helsefag, helsepersonell og pasienter

Målgruppe

E-læringsansvarlig i helseforetak og ledere i helsetjenesten

Høringsinstanser

E-læringsansvarlige i flere helseforetak i Norge, noen ledere som er hyppige brukere av e-læring, utdanningssentra og kompetansesentra i noen helseforetak

Godkjenner

Kjell Magne Tveit, fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Rune Haagensen

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/e-laering-til-bruk-for-studenter-helsepersonell-og-pasienter)