Hjertekirurgi - informasjon til pasienter som skal til åpen hjertekirurgi

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Øsnker å oppdatere og modernisere både språk og innhold i den informasjonen som allerede foreligger.

Pasientgruppe

Voksne som skal til åpen hjertekirurgi

Målgruppe

Pasienter, pårørende, veiledere, sykepleiere og leger som skal informere pasientene

Godkjenner

Arnt Fiane, Avdelingsleder TKA

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Elin Sjøflot, ledende spesialsykepleier

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/hjertekirurgi-informasjon-til-pasienter-som-skal-til-apen-hjertekirurgi)