Pasientoverføringer etter operasjon og anestesi – voksne og barn

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

I helseforetaket er det avvik knyttet til pasientoverføringer fra operasjon og anestesi. Det er et ønske om å forbedre prosessen ved overføringer mht. kvalitet i både i innhold og struktur. Det anbefales at retningslinjer på fagområdet tilpasses lokale forhold. Prosedyren beskriver ikke overføringer til sengeposter.

Pasientgruppe

Pasienter som har gjennomgått kirurgi eller prosedyrer samt anestesi, voksne og barn, selvpustende eller intuberte

Målgruppe

Sykepleiere ved operasjon, anestesi og postoperative- og intensivavdelinger

Høringsinstanser

Avdelinger for operasjon, anestesi og postoperative og intensivavd. v/ OUS

Godkjenner

Kjell Magne Tveit, fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Elizabeth Reine

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/pasientoverforinger-etter-operasjon-og-anestesi-voksne-og-barn)