Perifert innsatt sentalt kateter (PICCs) - stell til bruk hos premature og nyfødte

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Det eksisterer ingen nasjonal konsensus om hvordan håndtere og stelle perifer innsatte sentrale katetre til premature og nyfødte. Praksis fra eget arbeidssted har vist store variasjoner i praksis.

Pasientgruppe

Syke premature og nyfødte som trenger lengre intravenøs behandling

Målgruppe

Sykepleiere som har fått opplæring

Høringsinstanser

Medisinsk personell i OUS nyfødt

Godkjenner

Jorun Hillestad

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Susan Henriette Kaaber

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/perifert-innsatt-sentalt-kateter-piccs-stell-til-bruk-hos-premature-og-nyfodte)