Pasientsikkerhet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Lære av uønskede hendelser

En uønsket pasienthendelse må brukes til læring! Her finner du kunnskapskilder til slik læring. 

Klage og erstatning

Hvor kan pasienter og pårørende henvende seg for å klage eller søke erstatning?

For pasienter og pårørende
(/kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet)