Nevrologi

Kunnskapsressurser for helsepersonell om nevrologi

Aktuelt

Gamle hender som holder vannglass og tabletter.

Gode kilder for kunnskap om Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom har en antatt sammensatt og heterogen patogenese og kalles ofte idiopatisk eller primær parkinsonisme. Parkinsonisme brukes som en betegnelse på flere sykdommer i hjernen med parkinsonistiske symptomer, og ved slike symptomer utløst av legemidler.

Nervecellenes isolasjon ødelegges ved MS. Ill.foto: Colourbox

Her finner du nyttig kunnskap om multippel sklerose (MS)

Multippel sklerose (MS) er en autoimmun kronisk nevrologisk sykdom som kjennetegnes av at myelinet ("isolasjonen") rundt nervecellene i hjerne og ryggmarg forsvinner, og nervesignaler blir hindret. Sykdommen debuterer vanligst omkring 30 års alder.

Jente med Downs syndrom

Downs syndrom – hjelp til kunnskap og oppfølging

Det er viktig for en leger og helsepersonell å gi god informasjon til den gravide om selve diagnosen Downs, og om hvilke utfordringer foreldrene må være forberedt på. Helsebiblioteket tilbyr gratis tilgang til en rekke gode kunnskapskilder som omhandler Downs.

(http://www.helsebiblioteket.no/nevrologi)